Õppekomplekt:

Matemaatika 1. klassile

Tööraamat I osa
Kaja Belials
Tööraamat II osa
Kaja Belials
Tööraamat IV osa
Kaja Belials
Töölehed
Kaja Belials

Vaata näidislehekülgi:

Matemaatika tööraamat 1.klassile

Matemaatika tööraamat 1.klassile

II osa
Kaja Belials
21x28cm, klamberköide, 48 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2014

Tööraamat 1. klassile on õppevahend, mille järgi on lapsel tore õppida ja õpetajal lihtne õpetada.
Tööraamatu ülesehitus lähtub printsiibist tuntult tundmatule ja lihtsamalt keerulisemale. Alustatakse lapsele tuttavatest geomeetrilistest kujunditest — kuup, kera jne. Sealt edasi õpitakse esemeid kirjeldama, rühmitama ja loendama, moodustatakse ja võrreldakse hulki. Esemete loendamiselt minnakse üle arvude ja numbrite õppimise ja arvutamise juurde. Õppeaasta lõpuks õpitakse selgeks täiskümnetega arvutamine 100 piires. Õppeaasta jooksul saavad tuttavaks kellaajad täis-, veerand-, pool- ja kolmveerandtundides. Tutvutakse pikkusühikutega meeter ja sentimeeter, raskusühikuga gramm ja kilogramm, mahuühikuga liiter, ajaühikutega minut, tund, ööpäev, nädal; ajavahemikega nädal, kuu ja aasta. Iga õpitava teema juures on tekstülesandeid ja loogikaülesandeid.
Iga õppetunni juurde on koostatud ka lisaülesanne, mis aitab õpitut kinnistada. Lisaülesanded asuvad õpiku lõpus.
Tööraamat on jagatud neljaks osaks. Igaks õppeveerandiks on 1 raamat. Nii on lapse koolikott kergem.
Õppimist muudavad meeleolukamaks rõõmsad illustratsioonid. Piltidel olevad tegelased on samuti koolilapsed, kes mängivad, loevad, spordivad — lühidalt elavad 1. klassi koolilapse elu ja toovad endaga kaasa äratundmisrõõmu.

Tööraamatu on koostanud Kaja Belials ja illustreerinud Elo Annion.

Õpik-tööraamat vastab riiklikule õppekavale.

Lisaks õpik-tööraamatule kuuluvad õppekomplekti töölehed iseseisvaks tööks.